1. pl
 2. en
 1. Definicje
 1. Administrator danych - Jantoń Sp. z o.o., z siedzibą w Wymysłowie Francuskim 3, 95-082 Dobroń, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783315 (zwana dalej Administratorem)
 2. Pliki Cookies lub Cookies – to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryny. Dzięki plikom cookies strona internetowa zapamiętuje urządzenie końcowe, oglądane produkty, liczbę wizyt, czas ich trwania. Te informacje pozwalają np. na dopasowanie treści, reklam, itp. do preferencji użytkowników.
 3. RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady zbierania, wykorzystywania, przeglądania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę internetową  www.winnicajanton.pl (zwana dalej „stroną internetową”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, pseudonim i adres poczty elektronicznej.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w przypadku korzystania z formularza kontaktowego, w celu odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie. Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Państwa dane osobowe są również przetwarzane po zakończeniu kontaktu dla celów statystycznych, ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń. Podstawą prawna przetwarzania danych w tym wypadku jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych uniemożliwi korzystanie przez Państwa z formularza kontaktowego.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora, przede wszystkim podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
 7. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji o danych osobowych upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wynikającego z celu przetwarzania, lecz nie dłużej niż wynika to z przepisów prawa, jak chociażby ze względu przedawnienie roszczeń.

 

 1. Pliki cookies
 1. Administrator automatycznie zbiera Państwa dane osobowe za pomocą Plików Cookies.
 2. Administrator wykorzystuje następujące typy Plików Cookies:
  1. Cookies niezbędne – są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie mogą być wyłączone w naszych systemach. Niezbędne Cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możecie Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo.
  2. Cookies funkcjonalne - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. te Cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
  3. Cookies stałe - są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści itp.). Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celu podnoszenia jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania strony internetowej jak i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenia Państwa preferencji.
 4. Użytkownik w każdym momencie może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies i określić warunki, na jakich Cookies są przechowywane na urządzeniu i uzyskują do niego dostęp. Ustawienia dotyczące Cookies można zmienić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą przede wszystkim blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub każdorazowo informować, że Cookies zostały zamieszczone na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies znajdują w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 5. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 1. Uprawnienia przysługujące Państwu w zakresie przetwarzania danych osobowych
 1. Mają Państwo prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. żądania przedstawienia historii korespondencji,
  3. żądania sprostowania danych osobowych,
  4. żądania usunięcia danych osobowych,
  5. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  6. do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, które polega na zaprzestaniu używania danych osobowych, bez ich usuwania,
  7. do przenoszenia danych osobowych.
 2. Administrator może odmówić usunięcia danych lub odmówić uwzględnienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych z uwagi na nadrzędny interes Administratora, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.
 3. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Kontakt z Administratorem w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możecie Państwo zgłaszać pisemnie  pod adres: Wymysłów Francuski 3, 95-082 Dobroń lub poprzez e-mail pod adres:  biuro[at]janton.pl

 

Wymysłów Francuski, dn. 16-09-2020r.

 


Polityka prywatności

biuro@winnicajanton.pl

Obserwuj nas

Polityka prywatności

Jantoń Spółka z o. o.

Wymysłów Francuski 3

95-082 Dobroń

NIP: 731 20 64 746

Skontaktuj się z nami

biuro[małpka]winnicajanton.pl

tel. +48 787 811 881 (9:00-15:00)